ΩΡΑΡΙΟ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Gallery

Τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης θα γίνονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και θα διαρκούν 30 – 40 λεπτά. Οι ώρες έναρξης των μαθημάτων θα είναι: 1η ώρα 08.25 2η ώρα 09.15 3η ώρα 10.10 4η ώρα 11.05 5η ώρα 12.00 6η … Continue reading